Zamówienia publiczne - wyniki

Ogłoszenia o wybierze najkorzystniejszej oferty


Zakup serwerów wraz z akcesoriami komputerowymi

Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów wraz z akcesoriami komputerowymi w podziale na 3 części.
  1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 2 do SWZ.
  2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, znajdują się w Załącznikach nr 4, 5, 6 do SWZ.
  3. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje


Sukcesywne publikowanie ogłoszeń o pracę (do 10 sztuk) na portalu internetowym w 2022 roku.

Publikacja do 10 ogłoszeń na portalu internetowym, zajmującym się publikacją ogłoszeń o pracę. Okres publikacji – minimum 14 dni. Zamawiający treść ogłoszeń przekaże wybranemu Wykonawcy zgodnie z zapotrzebowaniem. Ogłoszenie zostanie zamieszczone niezwłocznie, zgodnie z instrukcją wybranego portalu Wykonawcy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 436
Jacek Maciejewski 2022-09-29 15:06:41
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-28 14:57:04
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-26 12:31:05
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-19 13:46:25
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-12 11:45:00
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-08 14:54:34
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-06 13:25:15
Edycja dokumentu : podpiecie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-05 13:46:40
Edycja dokumentu : odpiecie pomyłka
Grzegorz Gacek 2022-09-05 13:39:48
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-05 13:33:52
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-09-02 12:53:25
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 419
Jacek Maciejewski 2022-08-22 14:17:15
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-08-16 12:44:09
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 416
Jacek Maciejewski 2022-08-02 14:54:18
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-07-29 12:09:10
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-07-26 13:41:09
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 412
Jacek Maciejewski 2022-07-21 13:50:16
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-07-20 13:11:24
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-07-19 13:08:36
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-07-19 12:56:04
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 401
Jacek Maciejewski 2022-07-15 12:35:56
Edycja dokumentu : dodanie do wyników
Damian Bałaga 2022-06-21 13:20:41
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-06-20 09:20:47
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-06-17 11:52:54
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-06-06 14:18:38
Edycja dokumentu : Podpięcie artykułu 378
Jacek Maciejewski 2022-05-19 14:16:07
Edycja dokumentu : w
Grzegorz Gacek 2022-05-11 15:10:35
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 367
Jacek Maciejewski 2022-05-11 12:09:23
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 377
Jacek Maciejewski 2022-05-10 10:39:19
Edycja dokumentu : Dodano artykuł 366
Jacek Maciejewski 2022-05-04 14:14:26
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 376
Jacek Maciejewski 2022-05-02 10:43:27
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-04-08 14:58:01
Edycja dokumentu : publikacja wyników
Damian Bałaga 2022-04-06 15:04:26
Edycja dokumentu : Publikacja wyników
Damian Bałaga 2022-04-01 12:15:22
Edycja dokumentu : publikacja wyników
Damian Bałaga 2022-03-31 13:13:52
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-31 11:27:17
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-24 15:02:49
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-24 13:49:04
Edycja dokumentu : Odpięto artykuły id 332,323,336
Jacek Maciejewski 2022-03-15 15:15:54
Edycja dokumentu : Dodano artykuł id 332
Jacek Maciejewski 2022-03-15 15:14:01
Edycja dokumentu : Dodano artykuły id 323,336
Jacek Maciejewski 2022-03-15 15:12:22
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-08 13:40:45
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-04 12:25:57
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-04 11:46:17
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-03 13:40:49
Edycja dokumentu : podpięcie arykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-02 14:23:45
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-02-28 09:51:44
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 333
Jacek Maciejewski 2022-02-23 13:09:07
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-02-22 12:19:02
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-02-18 14:00:03
Edycja dokumentu : dodanie do wyników
Damian Bałaga 2022-02-10 12:14:18
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 320
Jacek Maciejewski 2022-02-08 13:42:03
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-02-03 12:43:15
Edycja dokumentu : publikacja wyników.
Damian Bałaga 2022-02-02 15:29:22
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-02-01 15:01:52
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-01-28 10:19:30
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-01-27 13:27:22
Edycja dokumentu : Podpięcie art 298 i podpięcie pozycji menu
Jacek Maciejewski 2022-01-25 11:48:51
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-01-21 14:59:46
Edycja dokumentu : odpiecię, nie ten dział
Grzegorz Gacek 2022-01-21 10:48:39
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-01-21 10:46:55
Edycja dokumentu : publikacja artykułu
Grzegorz Gacek 2022-01-18 13:15:11
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2022-01-13 14:38:51
Edycja dokumentu : Przeniesienie do archiwum
Damian Bałaga 2022-01-11 10:56:01
Edycja dokumentu : Przeniesienie wyników 2021 do archiwum
Damian Bałaga 2022-01-11 10:31:41
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-28 13:43:36
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-27 14:39:52
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-27 14:33:16
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-22 14:34:53
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-22 13:49:08
Edycja dokumentu : podpiecie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-21 14:17:40
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-17 13:21:31
Edycja dokumentu : wybór
Damian Bałaga 2021-12-16 14:12:07
Edycja dokumentu : dodanie wyników
Damian Bałaga 2021-12-16 13:59:21
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-13 10:35:27
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-09 14:16:58
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-09 13:26:16
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-07 14:42:06
Edycja dokumentu : podpięcie artykulu
Grzegorz Gacek 2021-12-07 13:55:53
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-07 12:48:50
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-06 13:31:33
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-12-01 13:37:41
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-11-22 11:21:28
Edycja dokumentu : podpiecie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-11-18 10:51:35
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-11-17 14:11:17
Edycja dokumentu : Dodanie artykułów 264,267,270
Jacek Maciejewski 2021-11-03 12:02:01
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-10-26 12:34:37
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-10-19 13:58:10
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 258
Jacek Maciejewski 2021-10-11 12:01:17
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-10-08 14:46:51
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-10-01 12:52:06
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-09-15 14:55:42
Edycja dokumentu : podpiecie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-09-09 11:51:30
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-09-06 13:40:08
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-08-23 09:23:46
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-08-17 16:46:46
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-08-12 14:03:40
Edycja dokumentu : Podpiecie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-08-11 12:25:42
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-08-05 15:02:50
Edycja dokumentu : Przypięciu artykułu 242
Jacek Maciejewski 2021-07-28 14:09:22
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-07-14 13:28:33
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-07-13 13:26:22
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-07-02 13:32:05
Edycja dokumentu : Podpięcie artykułu 229
Jacek Maciejewski 2021-06-28 13:01:05
Edycja dokumentu : podpiecie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-06-16 12:22:04
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-06-08 10:29:50
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-06-07 14:05:47
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-05-19 15:14:15
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-05-19 14:07:56
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-05-14 14:21:03
Edycja dokumentu : dodanie art 206
Damian Bałaga 2021-05-13 12:17:42
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-05-05 14:49:16
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-29 15:00:22
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-29 13:15:41
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-20 14:19:10
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-13 14:36:35
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-07 15:38:28
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-01 14:38:51
Edycja dokumentu : podpięcie dokumentu
Grzegorz Gacek 2021-03-31 14:06:42
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-30 15:21:55
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-26 15:39:43
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-25 10:50:19
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:48:19
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:38:00
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-12 11:38:40
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-10 14:10:08
Edycja dokumentu : Dodano artykuł 174
Jacek Maciejewski 2021-03-02 12:00:49
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-26 15:02:15
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-26 13:05:37
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 170
Jacek Maciejewski 2021-02-22 15:32:25
Edycja dokumentu : <span>Przesunięcie artykułów do archiwum: 104</span>
Jacek Maciejewski 2021-02-22 07:42:44
Edycja dokumentu : Przesunięcie artykułów do archiwum: 77, 78, 81, 83, 86, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137
Jacek Maciejewski 2021-02-22 07:37:18
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-19 14:44:37
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-18 14:03:53
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-18 13:46:46
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-16 14:46:41
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-12 12:07:28
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-12 10:58:46
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-10 14:11:22
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu 157
Jacek Maciejewski 2021-02-08 23:43:43
Edycja dokumentu : podpiecie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-02 13:21:48
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-01-27 13:59:38
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-01-27 11:42:14
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 137
Jacek Maciejewski 2021-01-14 14:36:07
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-28 13:44:19
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-22 14:12:00
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 131
Jacek Maciejewski 2020-12-22 08:39:13
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-21 15:05:50
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-21 14:49:07
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-21 14:42:10
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-21 10:50:14
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-18 14:33:07
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-18 14:26:43
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-18 13:02:24
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-11 13:32:46
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 117
Jacek Maciejewski 2020-12-08 14:17:53
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-08 13:07:44
Edycja dokumentu : podpięcie akrtykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-07 18:59:11
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-07 18:48:58
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-04 14:58:48
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-27 11:43:22
Edycja dokumentu : Podpięcie artykułu 111
Jacek Maciejewski 2020-11-26 13:51:05
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-26 12:28:14
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-26 09:53:58
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-25 11:20:02
Edycja dokumentu : podpiie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-24 13:05:15
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-23 14:02:16
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-18 15:08:41
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 102
Jacek Maciejewski 2020-11-18 13:55:36
Edycja dokumentu : Dołączono artykuł 105
Jacek Maciejewski 2020-11-18 13:26:56
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-16 11:26:27
Edycja dokumentu : przypięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-10 14:31:03
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-06 12:25:48
Edycja dokumentu : przypięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-04 13:38:50
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Damian Bałaga 2020-10-26 15:23:26
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-22 13:57:15
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 93
Jacek Maciejewski 2020-10-21 12:15:15
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-20 14:26:04
Edycja dokumentu : przypięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-19 14:17:08
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-14 14:03:30
Edycja dokumentu : Przypięcie artykułu 83
Jacek Maciejewski 2020-10-14 12:52:29
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu 81
Grzegorz Gacek 2020-10-13 11:29:01
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu
Jacek Maciejewski 2020-09-24 00:37:10
Wprowadzenie dokumentu : Dodanie działu
Jacek Maciejewski 2020-09-22 11:49:31