Zamówienia publiczne - wyniki

Ogłoszenia o wybierze najkorzystniejszej ofertyŚwiadczenie usług pocztowych

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również w zakresie zwrotu przesyłek niedoręczonych dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


Zakup lub odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych

Zakup lub odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych do podpisywania dokumentów do ZUS oraz opatrywania dokumentów elektronicznych (pakiet office, pdf) bezpiecznym podpisem elektronicznym w ilości 4 szt. na okres 1 rok.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym.Usługa organizacji i przeprowadzeniu dwóch edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego, dla łącznie 56 pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Usługa organizacji i przeprowadzeniu dwóch edycji dwudniowego szkolenia zamkniętego, dla łącznie 56 pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z tematu „Podwójne finansowanie wydatków oraz kumulacja pomocy w kontekście pomocy państwa w przeciwdziałaniu skutkom pandemii w przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 137
Jacek Maciejewski 2021-01-14 14:36:07
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-28 13:44:19
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-22 14:12:00
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 131
Jacek Maciejewski 2020-12-22 08:39:13
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-21 15:05:50
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-21 14:49:07
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-21 14:42:10
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-21 10:50:14
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-18 14:33:07
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-18 14:26:43
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-18 13:02:24
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-11 13:32:46
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 117
Jacek Maciejewski 2020-12-08 14:17:53
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-08 13:07:44
Edycja dokumentu : podpięcie akrtykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-07 18:59:11
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-07 18:48:58
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-04 14:58:48
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-27 11:43:22
Edycja dokumentu : Podpięcie artykułu 111
Jacek Maciejewski 2020-11-26 13:51:05
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-26 12:28:14
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-26 09:53:58
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-25 11:20:02
Edycja dokumentu : podpiie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-24 13:05:15
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-23 14:02:16
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-18 15:08:41
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 102
Jacek Maciejewski 2020-11-18 13:55:36
Edycja dokumentu : Dołączono artykuł 105
Jacek Maciejewski 2020-11-18 13:26:56
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-16 11:26:27
Edycja dokumentu : przypięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-10 14:31:03
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-06 12:25:48
Edycja dokumentu : przypięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-04 13:38:50
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Damian Bałaga 2020-10-26 15:23:26
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-22 13:57:15
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 93
Jacek Maciejewski 2020-10-21 12:15:15
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-20 14:26:04
Edycja dokumentu : przypięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-19 14:17:08
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-14 14:03:30
Edycja dokumentu : Przypięcie artykułu 83
Jacek Maciejewski 2020-10-14 12:52:29
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu 81
Grzegorz Gacek 2020-10-13 11:29:01
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu
Jacek Maciejewski 2020-09-24 00:37:10
Wprowadzenie dokumentu : Dodanie działu
Jacek Maciejewski 2020-09-22 11:49:31