Instrukcja obsługi BIP

Instrukcja obsługi


BIP to ujednolicony system udostępniania informacji publicznej w Internecie.
Informacje publiczne zawarte w BIP są udostępniane odwiedzającym stronę Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości przez całą dobę bez przerwy.

Przeglądanie informacji

W górnej części witryny BIP znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych informacji udostępnianych w BIP. Dostęp do poszczególnych informacji odbywa się poprzez kliknięcie w daną pozycję menu.
Dodatkowe menu umiejscowione zostało nad stopką strony po prawej stronie.


Wyszukiwanie informacji

Użytkownik może przeszukiwać treści zawarte na portalu, korzystając z wyszukiwarki umiejscowionej w lewym górnym rogu nad menu przedmiotowym. Działanie wyszukiwarki jest standardowe, czyli należy wpisać słowo bądź frazę, które najlepiej opisuje poszukiwaną informację, a następnie użyć symbolu lupy bądź klawisza klawiatury „Enter”.


Informacje, które nie są udostępnione w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198)

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej:scp@slaskie.pl

lub listownie na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
41-500 Chorzów
ul. Katowicka 47

Informacje przekazuje się w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.


Wymagania techniczne

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x1024. Minimalna rozdzielczość dla wygodnego przeglądania stron 1024x800.
Narzędzia do przeglądania dokumentów zamieszczonych w BIP są dostępne do pobrania, nieodpłatnie na stronach:

Serwis BIP przygotowany został tak, aby był wyświetlany poprawnie w większości dostępnych przeglądarek internetowych oraz systemach operacyjnych.
Jego działanie zostało sprawdzone w systemach operacyjnych Windows, Mac OS i Linux oraz w najnowszych wersjach przeglądarek: Mozilla/Firefox, Opera, Internet Explorer.


Pomoc

W razie pytań, problemów lub wątpliwości dotyczących stron BIP, prosimy o kontakt


Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2020-09-23 08:29:50

Otwarte dane Pokaż dane