Statut Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Statut stanowi załącznik do uchwały nr VI/59/8/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2023 roku.

UWAGA! Wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność ww. uchwały w części określonej w: § 1 pkt 3 w zakresie sformułowania "oraz innych źródeł pozyskanych na realizację zadań wskazanych w Statucie", § 8 ust. 1 załącznika do uchwały w zakresie sformułowania "oraz innych źródeł pozyskanych na realizację zadań wskazanych w Statucie”.

Załączniki
Statut - wersja aktualna [PDF 570,5kB]
Statut - wersja archiwalna 27.02.2023 [PDF 293,6kB]
Statut - wersja archiwalna 13.04.2015 [PDF 580,0kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : zmiana wielkości czcionki
Damian Bałaga 2023-10-20 11:48:37
Edycja dokumentu : Zmiana opisu
Damian Bałaga 2023-10-20 11:39:48
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Damian Bałaga 2023-09-12 10:32:36
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Damian Bałaga 2023-09-12 10:31:41
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Damian Bałaga 2023-09-12 10:31:07
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Damian Bałaga 2023-09-12 10:30:25
Edycja dokumentu : Aktualizacja treści
Jacek Maciejewski 2023-03-27 09:58:54
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2023-03-27 09:57:52
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Damian Bałaga 2023-03-27 08:08:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Damian Bałaga 2023-03-27 08:08:19
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Damian Bałaga 2023-03-27 08:07:20
Edycja dokumentu : Opublikowano artykuł
Jacek Maciejewski 2020-09-21 02:26:15
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-21 02:25:47
Wprowadzenie dokumentu : Pierwsza wersja dokumentu
Jacek Maciejewski 2020-09-21 02:25:03

Otwarte dane Pokaż dane