Zarządzenia

Zarządzenie Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nr SCP.ZD.010-9/24 z dnia 11 marca 2024 roku

w sprawie zmiany zarządzenia nr SCP.ZD.010-56/23 Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy ramowej o dzieło z Ekspertem wykonującym zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027.
Zarządzenie Dyrektora ŚCP nr SCP.ZD.010-30/23 z 12.07.2023r

w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nr SCP.ZD.010-25/19 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie „Procedur podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie".


Zarządzenie Dyrektora ŚCP nr SCP.ZD.010-22/23 z 9.06.2023r

w sprawie poinformowania pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o zasadach postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i wykonywania działań  w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zarządzenie Dyrektora ŚCP Nr SCP.ZD.010-24/22 z dnia 1 września 2022 r.

w sprawie zmiany w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych zmieniające Zarządzenie nr SCP.ZD.010-10/21 Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 23.02.2021r. oraz Zarządzenie nr SCP.ZD.010-15/22 Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 27.05.2022r.
Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-06-13 08:02:36
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-06-12 15:07:36
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-06-10 13:12:08
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2024-05-31 14:32:50
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 763
Jacek Maciejewski 2024-05-27 15:27:35
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-05-23 12:58:09
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-04-12 15:03:38
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-04-12 09:55:01
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-04-12 08:45:37
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-04-05 11:09:12
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-04-05 08:24:54
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-03-27 09:49:33
Edycja dokumentu : Podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2024-03-26 14:19:27
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-03-13 12:19:57
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-03-07 10:50:48
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-02-19 10:02:04
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-02-16 09:03:58
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-02-07 15:08:45
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2024-01-09 14:48:51
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2024-01-08 15:50:45
Edycja dokumentu : Podłączenie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2023-12-19 13:32:26
Edycja dokumentu : Podpięcie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2023-12-13 13:29:13
Edycja dokumentu : Podpięcie artykułu.
Sebastian Szadkowski 2023-12-11 13:55:11
Edycja dokumentu : Podpięcie artykułu
Sebastian Szadkowski 2023-12-11 13:44:33
Edycja dokumentu : publikacja zarządzeń
Damian Bałaga 2023-12-07 13:39:45
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-12-07 12:10:29
Edycja dokumentu : podpięcie artykuly
Grzegorz Gacek 2023-12-04 13:57:58
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-11-03 14:33:27
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-10-30 14:22:48
Edycja dokumentu : nowe zarządzenie
Damian Bałaga 2023-10-30 11:52:52
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 647
Jacek Maciejewski 2023-10-27 11:39:31
Edycja dokumentu : publikacja
Damian Bałaga 2023-10-19 15:04:08
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-10-06 14:48:30
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-10-06 14:12:28
Edycja dokumentu : Dodano artykuł 631
Jacek Maciejewski 2023-10-02 15:25:02
Edycja dokumentu : publikacja 41/23
Damian Bałaga 2023-10-02 14:06:04
Edycja dokumentu : dodanie zarządzenia 39/23
Damian Bałaga 2023-09-28 14:13:32
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-09-01 13:35:30
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2023-08-29 13:56:45
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-08-10 14:40:33
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-08-03 14:53:26
Edycja dokumentu : publikacja zarządzenia 32/23
Damian Bałaga 2023-07-27 15:01:34
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-07-26 14:56:56
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-07-13 14:50:15
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-07-12 15:24:36
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-07-11 10:05:01
Edycja dokumentu : publikacja
Damian Bałaga 2023-07-06 14:42:28
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-07-06 13:39:29
Edycja dokumentu : publikacja Z27
Damian Bałaga 2023-07-06 09:58:10
Edycja dokumentu : dodanie
Damian Bałaga 2023-07-05 12:59:46
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-06-29 15:33:03
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-06-22 11:45:49
Edycja dokumentu : publikacja zarządzenia
Damian Bałaga 2023-06-13 09:46:03
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-05-24 15:08:06
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-05-18 07:30:25
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-05-15 14:50:48
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-05-15 14:09:46
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-05-11 12:06:15
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-05-10 14:13:19
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-04-13 15:11:28
Edycja dokumentu : dodanie zarządzenia
Damian Bałaga 2023-04-06 11:42:24
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-04-04 15:08:35
Edycja dokumentu : Dodanie art. 534
Jacek Maciejewski 2023-03-29 19:58:44
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-03-27 13:58:30
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-03-15 15:24:49
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-02-28 12:08:25
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-02-13 07:08:16
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-01-23 11:38:01
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-01-18 13:39:53
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2023-01-09 14:57:03
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-12-27 12:05:32
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-12-23 11:00:00
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-12-14 11:50:22
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-11-29 13:37:31
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-11-16 15:06:47
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-11-10 12:43:11
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-11-09 12:11:27
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-11-09 12:05:12
Edycja dokumentu : dodanie 34/22
Damian Bałaga 2022-11-07 15:05:30
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 461
Jacek Maciejewski 2022-11-03 13:08:02
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-11-03 07:59:07
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-10-19 08:27:30
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-10-11 10:22:05
Edycja dokumentu : Publikacja zarządzeń
Damian Bałaga 2022-10-07 11:11:56
Edycja dokumentu : publikacja zarządzenia
Damian Bałaga 2022-09-23 11:51:08
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-09-13 13:01:03
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-09-13 09:38:50
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 433
Jacek Maciejewski 2022-09-12 08:35:35
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-08-26 13:27:21
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 422
Jacek Maciejewski 2022-08-17 13:10:47
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-08-10 14:27:00
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-08-05 13:36:06
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu
Jacek Maciejewski 2022-07-08 12:53:44
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-06-23 08:25:59
Edycja dokumentu : Dodano artykuł 404
Jacek Maciejewski 2022-06-22 11:37:17
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 400
Jacek Maciejewski 2022-06-09 14:54:51
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-06-02 09:17:16
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 387
Jacek Maciejewski 2022-05-12 10:08:27
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 386
Jacek Maciejewski 2022-05-12 09:59:13
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 383
Jacek Maciejewski 2022-05-11 13:36:05
Edycja dokumentu : Dodanie artykułów 371, 372
Jacek Maciejewski 2022-04-08 14:05:30
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 351
Jacek Maciejewski 2022-03-17 09:06:59
Edycja dokumentu : publikacja artykułu
Grzegorz Gacek 2022-03-16 13:43:31
Edycja dokumentu : Dodanie artykułów 346,347,348
Jacek Maciejewski 2022-03-15 15:26:17
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2022-03-03 13:26:16
Edycja dokumentu : dodanie zarządzenia
Damian Bałaga 2022-03-01 14:20:08
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 318
Jacek Maciejewski 2022-01-18 11:35:52
Edycja dokumentu : publikacja zarządzenia
Damian Bałaga 2022-01-10 14:51:37
Edycja dokumentu : dodanie zarządzenia
Damian Bałaga 2022-01-10 13:26:03
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2021-12-29 07:46:52
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2021-12-28 15:18:03
Edycja dokumentu : publikacja
Grzegorz Gacek 2021-12-28 15:12:08
Edycja dokumentu : publikacja zarządzenia
Damian Bałaga 2021-12-14 10:38:16
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 282
Jacek Maciejewski 2021-11-26 12:36:14
Edycja dokumentu : dodanie zarządzenia
Damian Bałaga 2021-11-22 12:22:31
Edycja dokumentu : publikacja artykułu
Grzegorz Gacek 2021-10-01 14:31:03
Edycja dokumentu : dodanie nowego zarządzenia
Damian Bałaga 2021-10-01 12:36:18
Edycja dokumentu : publikacja artykułu
Grzegorz Gacek 2021-08-17 12:29:18
Edycja dokumentu : publikacja zarządzenia
Damian Bałaga 2021-07-29 08:37:11
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 245
Jacek Maciejewski 2021-07-28 10:34:14
Edycja dokumentu : dodanie zarządzenia do działu
Damian Bałaga 2021-07-08 14:56:38
Edycja dokumentu : opublikowanie
Grzegorz Gacek 2021-07-05 13:49:05
Edycja dokumentu : p
Grzegorz Gacek 2021-07-02 13:43:16
Edycja dokumentu : dodanie zarządzenia
Damian Bałaga 2021-06-17 08:06:39
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 221
Jacek Maciejewski 2021-05-21 13:08:53
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-05-18 13:49:15
Edycja dokumentu : Dodano art 217
Jacek Maciejewski 2021-05-07 15:14:48
Edycja dokumentu : publikacja dokumentu
Grzegorz Gacek 2021-04-12 14:57:37
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-12 14:54:16
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-12 14:50:15
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-12 14:41:49
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-12 14:37:08
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-07 12:55:13
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-04-07 11:06:20
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-29 13:59:46
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-29 13:52:43
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-12 14:30:26
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-25 08:22:33
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-23 11:13:32
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-05 08:50:27
Edycja dokumentu : odpiecie pomyłka
Grzegorz Gacek 2021-02-05 08:49:26
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-05 08:45:50
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-02 13:54:15
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-01-27 11:08:03
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 148
Jacek Maciejewski 2021-01-18 09:52:41
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-01-11 10:20:31
Edycja dokumentu : opublikowanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-01-07 14:39:10
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu
Jacek Maciejewski 2021-01-04 10:52:13
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 138
Jacek Maciejewski 2020-12-30 12:19:26
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 136
Jacek Maciejewski 2020-12-22 11:18:16
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-14 18:42:31
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-14 18:37:35
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-02 13:30:23
Edycja dokumentu : podpięcie atykułu
Grzegorz Gacek 2020-12-02 13:19:08
Edycja dokumentu : podpięcie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-19 12:48:24
Edycja dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-11-10 15:17:55
Edycja dokumentu : Dodanie artykułu 98
Jacek Maciejewski 2020-10-27 15:46:44
Edycja dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2020-10-09 14:40:38
Edycja dokumentu : publikacja zarządzenia 36a/20
Damian Bałaga 2020-10-08 10:21:40
Edycja dokumentu : dodanie zarządzenia 38/20
Damian Bałaga 2020-10-02 11:52:19
Edycja dokumentu : dodano zarządzenie
Damian Bałaga 2020-09-30 10:35:25
Edycja dokumentu : Dołączono artyuły
Jacek Maciejewski 2020-09-24 01:57:39
Wprowadzenie dokumentu : Dodanie działu
Jacek Maciejewski 2020-09-24 00:23:50