Zarządzenie nr SCP.ZD.010-8/20

Zarządzenie nr SCP.ZD.010-8/20 Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr SCP.ZD.010-13/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. dotyczącego powołania w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości Zespołu ds. opracowania, przygotowania, sporządzenia i koordynowania projektu i wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy, poddziałanie 8.3.2 typ projektu 5 wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr SCP.ZD.010-9/10 z dnia 13 lutego 2019 r. oraz zarządzeniem SCP.SC.010-50/19 z dnia 2 grudnia 2019 r.
Linki do stron zewnętrznych


Rejestr zmian
Dołączenie linku : Dołączenie do informacji linku do zewnętrznego dokumentu
Jacek Maciejewski 2020-09-24 01:00:19
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2020-09-24 00:59:45

Otwarte dane Pokaż dane