Zarządzenie nr SCP.ZD.010-13/21

Zarządzenia Dyrektora ŚCP nr SCP.ZD.010-13/21 z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany zarządzenia z 15.11.2019 r. nr SCP.ZD.010-48/19 w zakresie przyjęcia załącznika nr 5 „Wzór opinii” dot. prawidłowości realizacji projektów w ramach działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucję Pośredniczącą RPO WSL na lata 2014-2020 wynikającej z zawieranej z Ekspertem umowy o dzieło.
Załączniki
Zarządzenie [PDF 182,4kB]
Zarządzenie [DOCX 14,9kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-02-25 08:21:39
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-02-25 08:21:32
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-02-25 08:21:15
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-02-25 08:21:14
Wprowadzenie dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-02-25 08:20:55

Otwarte dane Pokaż dane