Usługa polegająca na sporządzeniu specjalistycznej opinii

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzeniu specjalistycznej opinii.
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SOPZ.
Załączniki
Unieważnienie postępowania [DOCX 772,8kB]
Unieważnienie postępowania [PDF 178,2kB]
Zapytanie ofertowe [PDF 974,3kB]
Zapytanie ofertowe [DOCX 81,1kB]
Formularz ofertowy [PDF 239,8kB]
Formularz ofertowy [DOCX 76,7kB]
SOPZ [PDF 498,0kB]
SOPZ [DOCX 70,7kB]
Oświadczenie o bezstronności [PDF 172,5kB]
Oświadczenie o bezstronności [DOCX 69,4kB]
Wzór umowy [PDF 823,8kB]
Wzór umowy [DOCX 82,4kB]
Powierzenie danych [PDF 916,3kB]
Powierzenie danych [DOCX 76,6kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:35:58
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:35:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:35:36
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:35:03
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:34:09
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:32:58
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:32:44
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:32:10
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-24 14:32:09
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:22:43
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:22:33
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:21:35
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:21:25
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:21:13
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:20:08
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:19:52
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:19:44
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:19:19
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:19:11
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:48
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:28
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:26
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:24
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:23
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:21
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:20
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:18
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:17
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:15
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:14
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:12
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:11
Wprowadzenie dokumentu : dodanie artykułu
Grzegorz Gacek 2021-03-11 15:18:01

Otwarte dane Pokaż dane