Zakup wraz z dostawą aparatu fotograficznego wraz ze statywem

Zakup wraz z dostawą jednego aparatu fotograficznego cyfrowego z funkcją nagrywania, z wymiennym obiektywem oraz statywem
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty [PDF 159,5kB]
Zapytanie ofertowe [PDF 566,3kB]
Zał. 1 SOPZ [PDF 227,0kB]
Zał. 2 Formularz ofertowy [PDF 199,6kB]
Zał. 3 Wzór umowy [PDF 1,4MB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2020-11-06 12:24:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2020-11-06 12:23:34
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:19:07
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:18:47
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:18:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:18:09
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:17:48
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:17:46
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:17:43
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:17:42
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2020-10-27 14:17:16

Otwarte dane Pokaż dane