Usługa odbioru i utylizacji odpadów w postaci zużytych lub zepsutych składników majątkowych ŚCP.

Usługa odbioru i utylizacji odpadów w postaci zużytych lub zepsutych składników majątkowych ŚCP.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym, a spis mienia do odbioru i utylizacji w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
Załączniki
Zapytanie ofertowe [PDF 729,8kB]
Zał. 1 Wykaz mienia [PDF 453,7kB]
Zał. 2 Formularz ofertowy [PDF 158,0kB]
Zał. 3 Wzór umowy [PDF 1 021,5kB]
Unieważnienie postępowania [PDF 152,4kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-26 13:50:12
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-26 13:48:06
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:44:17
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:43:56
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:43:28
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:43:03
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:42:34
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:42:32
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:42:30
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:42:28
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2020-11-16 14:41:20

Otwarte dane Pokaż dane