Usługa transportowa dla 6 uczestników projektu na trasie Chorzów-Kraków-Chorzów

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 6 uczestników projektu  na trasie Chorzów-Kraków-Chorzów.
Usługa realizowana w ramach Projektu pt. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z uwzględnieniem szkoleń w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, dla poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej -konkurs” (dalej Projekt).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym.
Załączniki
Unieważnienie postępowania [PDF 162,7kB]
Zapytanie ofertowe [PDF 1,3MB]
Formularz ofertowy (PDF) [PDF 291,4kB]
Formularz ofertowy (DOC) [DOCX 726,5kB]
Wzór umowy [PDF 938,0kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2020-11-23 13:59:46
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2020-11-23 13:59:09
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:17:09
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:16:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:16:24
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:15:47
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:15:09
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:15:07
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:15:06
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:15:04
Wprowadzenie dokumentu : Opublikowanie artykułu
Jacek Maciejewski 2020-10-30 13:14:35

Otwarte dane Pokaż dane