Zakup wraz z dostawą defibrylatora AED oraz skrzynki (szafki) zawieszanej do jego przechowywania

Zakup wraz z dostawą defibrylatora AED oraz skrzynki (szafki) zawieszanej do jego przechowywania na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SOPZ.
Załączniki
Zapytanie ofertowe [PDF 558,6kB]
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia [PDF 332,6kB]
Formularz ofertowy (wersja DOC) [DOCX 749,6kB]
Formularz ofertowy (wersja PDF) [PDF 195,1kB]
Wzór umowy [PDF 1,4MB]
Wybór najkorzystniejszej oferty [PDF 188,5kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-18 14:38:04
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-18 14:37:38
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-18 14:33:10
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-18 13:53:59
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-18 13:53:15
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:55:42
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:55:25
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:54:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:54:13
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:54:07
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:52:18
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:51:35
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:51:33
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:51:32
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:51:30
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:51:28
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2020-11-03 14:51:06

Otwarte dane Pokaż dane