Dostawa prenumeraty gazet w roku 2021 do siedziby ŚCP.

Dostawa prenumeraty gazet do siedziby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w roku 2021. Dostawa w godzinach porannych.

Szczegółowy opis znajduje się w Zapytaniu ofertowym.

Załączniki
Zapytanie ofertowe [PDF 618,4kB]
Formularz ofertowy - wersja DOC [DOC 786,0kB]
Formularz ofertowy - wersja PDF [PDF 210,3kB]
Wzór umowy [PDF 528,9kB]
Unieważnienie postępowania [PDF 161,2kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-12-08 14:14:39
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-12-08 14:13:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:56:07
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:55:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:55:30
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:54:56
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:54:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:54:23
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:54:22
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:54:20
Wprowadzenie dokumentu : Opublikowanie artykułu
Jacek Maciejewski 2020-11-27 11:54:00

Otwarte dane Pokaż dane