Zakup usług telefonii stacjonarnej na okres 36 miesięcy dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług telefonii stacjonarnej na okres 36 miesięcy dla Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Kod CPV: 64200000-8 – Usługi telekomunikacyjne
Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 późn. zm).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
Załączniki
Odstąpienie od umowy [PDF 110,2kB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF 157,2kB]
Załącznik nr 1 SOPZ [PDF 848,0kB]
Zapytanie ofertowe [PDF 950,7kB]
Załącznik na 2 Formularz ofertowy [PDF 467,1kB]
Załącznik nr 3 Wzór umowy [PDF 1,9MB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2020-12-16 14:44:59
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2020-12-16 14:44:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2020-12-16 14:44:32
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2020-10-22 13:45:20
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2020-10-22 13:45:14
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2020-10-22 13:44:42
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:55:43
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:55:29
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:54:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:53:11
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:51:52
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:51:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:51:47
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:51:39
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2020-09-29 12:51:07

Otwarte dane Pokaż dane