Zakup żaluzji pionowych i ich montaż w pomieszczeniach ŚCP

usługa montażu i zakupu żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.
Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym.
Załączniki
Wybór najkorzystniejszej oferty [PDF 174,3kB]
Zapytanie ofertowe [PDF 724,9kB]
Zał. 1 Formularz ofertowy [PDF 258,1kB]
Zał. 2 Wzór umowy [PDF 915,3kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Grzegorz Gacek 2020-11-16 11:22:00
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Grzegorz Gacek 2020-11-16 11:21:33
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-29 13:58:15
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-29 13:57:55
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-29 13:57:38
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-29 13:57:14
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-29 13:57:12
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2020-10-29 13:57:11
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2020-10-29 13:56:52

Otwarte dane Pokaż dane