Długoterminowy najem 3 fabrycznie nowych samochodów osobowych w podziale na 3 części na rzecz ŚCP, wraz z ich ubezpieczeniem, świadczeniem obsługi serwisowej oraz innych czynności zgodnie z OPZ.

Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych w podziale na trzy części na rzecz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wraz z ich ubezpieczeniem, świadczeniem obsługi serwisowej oraz innych czynności, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 

Zamówienie podzielone jest na 3 części:

Część I: fabrycznie nowy samochód osobowy segmentu B typu hatchback

Część II: fabrycznie nowy samochód osobowy segmentu B typu hatchback

Część III: fabrycznie nowy samochód osobowy segmentu C typu kombi

Kody CPV:

50.11.11.10-0 usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów

66.00.00.00-0 usługi finansowe i ubezpieczeniowe

34.11.00.00-1 samochody osobowe

Tryb zamówienia: Podstawowy art. 275 pkt.1
 
Rodzaj zamówienia: Usługi

Uwaga:
 Nr ID postępowania zarejestrowanego na miniportalu to27ffa266-edac-45dd-aee1-470c259cca6b.

Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.09.2021 r.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu miniPortal - długoterminowy najem samochodów ( wersja PDF) [PDF 71,7kB]
Ogłoszenie o zamówieniu -długoterminowy najem samochodów ( wersja PDF) [PDF 196,9kB]
Specyfikacja warunków zamówienia - długoterminowy najem samochodów ( wersja DOCX) [DOCX 166,5kB]
Specyfikacja warunków zamówienia - długoterminowy najem samochodów ( wersja PDF) [PDF 5,2MB]
Zał. 1 do SWZ Formularz ofertowy - długoterminowy najem samochodów ( wersja DOCX) [DOCX 152,1kB]
Zał. 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - długoterminowy najem samochodów ( wersja DOCX) [DOCX 76,2kB]
Zał. 3 do SWZ Wstępne postanowienia umowne - długoterminowy najem samochodów ( wersja DOCX) [DOCX 778,3kB]
Zał. 1 do FO Oświadczenie Wykonawcy - długoterminowy najem samochodów ( wersja DOCX) [DOCX 122,2kB]
Zał. 1 do Wstępnych postanowień umownych Informacje dot. przetwarzania danych osobowych - długoterminowy najem samochodów ( wersja DOCX) [DOCX 130,1kB]
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.09.2021 - długoterminowy najem pojazdów (wersja DOCX) [DOCX 762,6kB]
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.09.2021 - długoterminowy najem pojazdów (wersja PDF) [PDF 234,6kB]
Ogłoszenie miniPortal - pytania i odpowiedzi z dnia 13.09.2021 (wersja PDF) [PDF 248,6kB]
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - długoterminowy najem samochodów (wersja DOCX) [DOCX 761,7kB]
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - długoterminowy najem samochodów (wersja PDF) [PDF 175,2kB]
Informacja z otwarcia ofert - długoterminowy najem samochodów (wersja DOCX) [DOCX 762,7kB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - długoterminowy najem samochodów (wersja DOCX) [DOCX 766,7kB]
Informacja z otwarcia ofert - długoterminowy najem samochodów (wersja PDF) [PDF 201,3kB]
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - długoterminowy najem samochodów (wersja PDF) [PDF 418,2kB]
Ogłoszenie o wyniku postępowania - długoterminowy najem samochodów (wersja PDF) [PDF 118,6kB]

Linki do stron zewnętrznych


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-10-11 12:00:41
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-10-11 12:00:05
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-28 12:57:04
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-28 12:56:45
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-28 12:56:12
Usunięcie pliku : Usunięcie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-28 12:56:03
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-28 12:54:05
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-28 12:54:04
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-17 12:24:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-17 12:24:23
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-17 12:19:37
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-17 12:19:37
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-17 09:09:39
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-17 09:09:20
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-17 09:07:25
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-17 09:07:25
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-13 14:19:58
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-13 14:19:08
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-13 14:18:44
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-13 14:18:28
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-13 14:17:55
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-13 14:17:54
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:25:09
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:24:34
Dołączenie linku : Dołączenie do informacji linku do zewnętrznego dokumentu
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:24:12
Edycja dokumentu : Dodanie informacji
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:23:12
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:17:27
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:16:47
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:16:10
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:15:45
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:15:20
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:14:46
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:13:48
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:13:21
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:52
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:52
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:51
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:50
Edycja dokumentu : Aktualizacja zapisów
Jacek Maciejewski 2021-09-08 14:10:41
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2021-09-08 13:05:24

Otwarte dane Pokaż dane