logo bip

Czas wygenerowania treści 2020-08-11 03:50:42

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozliczeń w ŚCP w Chorzowie, wybrani do zatrudnienia zostali: P. Magdalena Pilśniak , zam. w Chorzowie; P. Mariusz Kowasz, zam. w Częstochowie; P. Aneta Sromek, zam. w Sosnowcu; P. Joanna Zachłod, zam. w Bytomiu

Uzasadnienie:

W ramach naboru wpłynęło 7 ofert, które spełniły wymagania formalne. W dniu 10 maja 2019 r. przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne. Wybrani kandydaci wykazali się wymaganym poziomem wiedzy merytorycznej z zakresu wskazanym w ogłoszeniu. Komisja Rekrutacyjna za sposób wypowiedzi oraz zachowanie kandydatów przyznała wymaganą liczbę punktów. Tym samym kandydatury wyżej wymienionych osób zostały uznane za spełniające wymagania Komisji Rekrutacyjnej i rekomendowane do zatrudnienia.

 


Data publikacji: 2019-05-13
Informacje o dokumencieWprowadzenie: Inspektor - informatyk Grzegorz Gacek 2019-05-13 09:55:44
Ostatnia aktualizacja: Główny specjalista - informatyk Damian Bałaga 2019-06-03 14:20:03
Odpowiedzialny merytorycznie: Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
Dokument podpisano: 2019-05-13 09:55:00
[+] Rejestr zmian dokumentu

 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47; 41-500 Chorzów;
tel.: +48327439160; fax.: +48327439161;
NIP: 954-26-13-270; REGON: 240754902;