Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 - zamieszczony na BZP wersja 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023 - opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych (wersja 1)
Linki do stron zewnętrznych


Rejestr zmian
Dołączenie linku : Dołączenie do informacji linku do zewnętrznego dokumentu
Jacek Maciejewski 2023-01-09 15:23:44
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2023-01-09 15:21:47

Otwarte dane Pokaż dane