Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - zamieszczony na BZP wersja.3

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych (wersja 3)
Załączniki
Plan postępowań - biuletyn zamówień publicznych (wersja PDF) [PDF 35,7kB]


Rejestr zmian
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Jacek Maciejewski 2022-05-11 14:58:49
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Jacek Maciejewski 2022-05-11 14:58:29
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2022-05-11 14:54:59

Otwarte dane Pokaż dane