Regulamin Organizacyjny - 17 sierpień 2022 r.

Regulaminu Organizacyjny Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora ŚCP nr SCP.ZD.010-22/22 z dn. 17 sierpnia 2022 r.

Rejestr zmian
Wprowadzenie dokumentu : Publikacja artykułu
Jacek Maciejewski 2022-08-17 13:10:01

Otwarte dane Pokaż dane