O Śląskim Centrum Przedsiębiorczości

Kim jesteśmy.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, która pełni funkcję:

  • Instytucji Pośredniczącej II Stopnia we wdrażaniu RPO WSL 2007-2013,
  • Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe informacje nt.  uregulowań prawnych stanowiących podstawę działalności naszej Instytucji znajdą Państwo poniżej w części PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI ŚCP.

Kto jest adresatem naszych działań?

Przedsiębiorcy sektora mikro, małych, średnich i dużych firm zainteresowani pozyskaniem wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020 (działania 1.2, 1.3, 1.4.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3), a także przedsiębiorcy sektora MŚP rozliczający projekty w ramach RPO WSL 2007-2013 (poddziałania 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1).